Pagina 1 van 5

Aanmeldformulier

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid dan kan dat door gebruik te maken van dit aanmeldingsformulier. Doorloop de volgende stappen en vul de betreffende gegevens naar waarheid in.

Voor vragen en opmerkingen over dit aanmeldingsproces kunt u terecht bij ons secretariaat. Email: secretariaat.vvhs@gmail.com

Afmelden
Afmeldingen dienen voor 1 juli van elk jaar te worden doorgegeven aan het secretariaat. Indien men zich niet voor 1 juli afmeld, wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd.

Contributies
Ieder lid moet contributie betalen. Het verschuldigde bedrag wordt bij voorkeur door middel van automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt op rekeningnummer NL77 RABO 0131 1901 99, ten name van V.V. Holthees-Smakt. Om toestemming te verlenen het verschuldigde bedrag te mogen innen, dient men een machtiging in te vullen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Na het volledig invullen van de machtiging kunt u deze inleveren (of versturen) naar het secretariaat van onze vereniging.

Voor meer informatie over de lidmaatschappen wordt verwezen naar artikel 2 en 3 van het huishoudelijk reglement.

De contributies voor het seizoen 2020/2021 zijn als volgt:

Senioren en veteranen
Heren - € 125,00
Dames - € 125,00

Junioren, pupillen en mini-pupillen
Onder 19 (JO19) - € 115,00
Onder 17 (JO17) - € 109,00
Onder 15 (JO15) - € 98,50
Onder 14 (JO14) - € 98,50
Onder 13 (JO13) - € 92,00
Onder 12 (JO12) - € 92,00
Onder 11 (JO11) - € 92,00
Onder 10 (JO10) - € 92,00
Onder 9 (JO9) - € 92,00
Onder 8 (JO8) - € 92,00
Onder 7 (JO7) - € 92,00

Overige leden
Steunende leden - € 50,00
Steunende leden met KNVB-lidmaatschap - € 80,00
Leden met KNVB-lidmaatschap vanwege vrijwilligerstaken - € 0,00
Reserveleden - € 30,00
Leden van verdienste - € 30,00
Ereleden - € 0,00

De contributies zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2019.

Persoonsgegevens

Selecteer uw geslacht.

Geef hier uw voornaam in.

Geef hier uw achternaam in.

Geef hier uw adres in.

Geef hier uw postcode in.

Geef hier uw woonplaats in.

Ongeldige invoer

Geef hier uw telefoonnummer in.

Geef hier uw mailadres in.

Voetbalverleden

Selecteer hier een lidmaatschap.

Selecteer hier een optie.

Geef hier uw afmelddatum in.

Vul hier uw vorige vereniging in.

Bankgegevens

Vul hier uw IBAN nummer in.

Vul hier de tenaamstelling in van betreffende rekening.

Ieder lid moet contributie betalen. Het verschuldigde bedrag wordt bij voorkeur door middel van automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt op rekeningnummer NL 77 RABO 0131 1901 99, ten name van V.V. Holthees-Smakt. Om toestemming te verlenen het verschuldigde bedrag te mogen innen, dient men in te stemmen met automatische incasso.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

U dient het machtigingsformulier te downloaden en aan te leveren bij het secretariaat.