Schrijven van voorzitter in coronacrisis

Voor alle leden van v.v. Holthees-Smakt,

In deze zeer roerige tijd wil ik allereerst de mensen, die op welke wijze dan ook door het corona-virus direct getroffen zijn, beterschap en veel sterkte toe wensen. De “allerbelangrijkste bijzaak ter wereld” moet nu even zijn hoofd buigen. Deze is ingehaald door een heuse crisis, een pandemie, die nu iedereen in zijn ban houdt. Laten we hopen dat de maatregelen van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu binnen korte tijd enig resultaat kan laten zien, zodat we de toekomst weer positief tegemoet kunnen zien. Maar vooralsnog volg de adviezen op en hopelijk zien we aan het einde van deze verschrikkelijke periode elkaar weer in goede gezondheid weer op sportpark “De Halt”.

Sinds 31 maart zijn de reeds eerder genomen maatregelen verlengd tot en met 28 april, dat betekend dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven en het dringende advies om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden van kracht blijven. Op deze verlenging van de genomen maatregelen heeft de K.N.V.B. besloten, dat de competities voor de amateurs per direct zijn beëindigd, er zullen geen kampioenen en degradanten zijn. Volgend seizoen beginnen we weer allemaal in dezelfde klasse, als we in september 2019 zijn begonnen, voor v.v. Holthees-Smakt 1 is dat weer de 5e klasse.

In de afgelopen weken hebben we als bestuur geen vergadering meer gehad door de coronacrisis. In de komende tijd gaan we, als bestuur bekijken hoe we het een en ander gaan regelen met betrekking tot het afwikkelen van het huidige seizoen en et weer opstarten van het volgende seizoen. Er is nog het een en ander te doen de komende tijd. Het in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor v.v. Holthees-Smakt, sportief en financieel. De K.N.V.B. heeft hierin al een goed gebaar gemaakt naar alle amateur clubs, waarin zij aangeven om de K.N.V.B. afdrachten te gaan verrekenen. Uitermate sportief.

Wanneer we weer kunnen beginnen met de “allerbelangrijkste bijzaak ter wereld” is tot op heden nog niet duidelijk en blijft daardoor sportpark “De Halt” gesloten. Wij houden uiteraard nauwlettend de ontwikkelingen hieromtrent in de gaten en brengen jullie hiervan op de hoogte via de website en social media.

Hopelijk blijft iedereen gezond. Help elkaar, daar waar mogelijk.

Noud Cremers

Voorzitter