schrijven van voorzitter in coronacrisis update 9 apr 2020

Voor alle vrijwilligers en leden van v.v. Holthees-Smakt,

Met dit schrijven richt ik me in korte tijd weer tot jullie. Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt om via social media jullie op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen v.v. Holthees-Smakt.

Helaas zijn in de afgelopen tijd enkele activiteiten niet doorgegaan en zullen er in de nabije toekomst nog diverse activiteiten gecanceld worden.

Helaas hebben we onze jaarlijkse feestavond voor alle vrijwilligers moeten afgelasten. Daarom wil ik, namens het bestuur iedere vrijwilliger van harte bedanken voor de inzet gedurende het seizoen. Zonder jullie hadden de leden van onze club en bezoekers aan sportpark “De Halt” niet kunnen genieten van het geliefde voetbal. We gaan bekijken of we onze vrijwilligers op een of andere manier toch een blijk van waardering kunnen laten toekomen, als dank voor hun grote inzet voor v.v. Holthees-Smakt. We willen en kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan, v.v. Holthees-Smakt draait op de inzet van deze vrijwilligers.

Enkele ander activiteiten die geen doorgang vinden zijn het seizoensafsluiting en  mixtoernooi.

We hebben ook besloten om de ledenvergadering van 29 mei 2020 voor onbepaalde tijd uit te stellen. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze plaatsvinden in het begin van het nieuwe seizoen, dit zal tijdig bekend gemaakt worden. In verband met, zoals premier Rutte het noemt en ook afgekondigd heeft, de “intelligente lockdown” van Nederland hebben we daartoe besloten, om deze pandemie mede een halt toe te roepen. Zodat dit op een niet al te lange termijn achter de rug zal zijn.

Doordat er enkele vrijwilligers, die kantinedienst draaiden, aangegeven hebben willen stoppen met ingang van het komende seizoen en het zeer moeilijk is om opvolgers voor hen te vinden, vragen wij het volgende:

Om  de leefbaarheid van de club te garanderen vragen wij de teams/leden om op beurten kantine dienst te draaien, daar waar we de invulling niet kunnen bewerkstelligen. Hiervoor kan ieder team ook een schema opstellen, zoals bij het rijden en wassen van tenues.

Als we er met z’n allen de schouders eronder zetten, is het is het licht werk en alles te overzien.

Ons plan is volgend seizoen weer met 3 heren teams aan de competitie te kunnen deelnemen, zodat iedereen aan het voetballen kan komen. We willen niet zoals afgelopen seizoen een team, dat een te groot aantal spelers heeft voor een en te weinig voor twee elftallen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar zeker een viertal spelers, die het komende seizoen de mooie kleuren en eer van v.v. Holthees-Smakt willen verdedigen. Heeft iemand vrienden of kent enkele personen die de overstap naar sportpark “De Halt” willen maken voor de sportieve eer en de gezelligheid, geef dit tijdig door aan de technische commissie.

Hopelijk blijft iedereen gezond. Help elkaar, daar waar mogelijk.

Noud Cremers

Voorzitter