Schrijven van een voorzitter tijdens coronacrisis (update 28 apr 2020)

Voor alle leden, vrijwilligers en vrienden van v.v. Holthees-Smakt,

Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt om via social media jullie op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen v.v. Holthees-Smakt. Vandaar dat ik me op deze manier tot jullie richt.

Afstand houden is nog steeds het parool, om de crisis het hoofd te bieden.

De afgelopen week hebben we onze vrijwilligers een presentje aangeboden, als dank voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Zonder deze vrijwilligers kan v.v. Holthees-Smakt niet draaiende gehouden worden. Vandaar dat we onze dank, hopelijk eenmalig, op deze manier tot uiting hebben gebracht.

Door de verlenging van de “intelligente lockdown” kunnen we ook geen bezoek brengen aan enkele leden en vrijwilligers van de club, die momenteel ziek thuis zitten of voor onderzoek in ziekenhuis liggen. Hiervoor zullen we gaan kijken naar een andere oplossing. We zullen hen niet vergeten.

Ook kunnen we niet op een normale manier afscheid nemen van mensen, die stoppen binnen v.v. Holthees-Smakt. Deze mensen niet de hand kunnen geven en hen bedanken voor de inzet die zij in de afgelopen tijd voor v.v. Holthees-Smakt hebben getoond, is heel onwerkelijk. Zeker als je weet, dat de basis van onze mooie club het maken en onderhouden van contacten is. Het coronavirus heeft hier tijdelijk een streep doorheen gezet. Dit willen we in een later stadium op passelijke wijze alsnog vormgeven.

Met gepaste maatregelen gaat het bestuur verder met het uitwerken van de gemaakte plannen, het regelen van competitie zaken voor het naderende seizoen en het verder uitwerken van lopende zaken.

Evenals iedereen kunnen we niet vooruitlopen op maatregelen van de regering, stap voor stap gaan we richting hervatting trainingen en kunnen we eind september weer starten met een nieuwe competitie. Hiervoor zullen we diverse maatregelen moeten nemen, om verdere besmetting te voorkomen. Hiervoor zijn diverse regels op papier gezet, waarvan de basis door het RIVM zijn aangeleverd. Deze worden in komende vergadering worden besproken en aangepast op clubniveau en daarna tijdig kenbaar gemaakt.

Voor onze jeugdspelers, die mogen beginnen met het trainen, in aangepaste vorm, zijn deze regels al van toepassing, hiervoor heeft S.S.S.’18 al maatregelen afgekondigd. Zie onderstaande tekst:

Beste sportvrienden,

Na de persconferentie van Premier Rutte afgelopen dinsdag heeft de jeugdcommissie van v.v. Holthees-Smakt - SSS'18 nagedacht hoe we binnen de gestelde kaders onze jeugd weer veilig kunnen laten sporten. Wij zijn van mening dat we met een aantal voorzorgsmaatregelen onze jeugd tot en met 12 jaar, binnen de gestelde kaders vanuit overheidswege en het Protocol verantwoord sporten vanuit NOC*NSF, weer kunnen laten sporten. Voor de  jeugd vanaf 13 zijn de uitdagingen groter en hebben we langer de tijd nodig om ook deze jeugd weer veilig te kunnen laten sporten.

Samen zijn wij v.v. Holthees-Smakt - SSS'18! Dit betekent dat we, voordat we dit bericht nu verspreiden, persoonlijk contact hebben gehad met ten minste één trainer van ieder team. Als het goed is hebben alle ouders via betreffende trainer per e-mail of Whatsapp al een bericht ontvangen met betrekking tot onze intentie om de training weer op te gaan starten. De suggesties en opmerkingen die we hebben ontvangen zijn we zeer blij mee. Dit vinden we belangrijk want zonder draagvlak en betrokkenheid van vrijwilligers en ouders kunnen we niet, zeker niet in deze tijd! Verder kunnen we niet genoeg benadrukken dat we begrip hebben voor eenieder die, ondanks het feit dat we de gezondheidsrisico's zo klein mogelijk proberen te houden, niet deelnemen aan de trainingen. Deelname is dus geheel vrijwillig. 

v.v. Holthees-Smakt - SSS'18 heeft een aantal maatregelen getroffen en roept daarnaast eenieder op zijn of haar gezonde verstand te gebruiken in deze tijd:
- Wij hanteren een nieuw trainingsschema waarbij sprake is van gevarieerdere aanvangstijden en eindtijden van trainingen.
- Wij hanteren een nieuw trainingsschema waarbij de veldbezetting zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.
- Kleedkamers en kantine blijven gesloten: Kinderen en trainers dienen dus omgekleed naar het voetbalveld te komen. Er zijn wel enkele toiletten toegankelijk.
- Alleen trainers en spelers (t/m 12 jaar) mogen het sportpark betreden. Anderen, waaronder ouders, mogen het sportpark niet betreden. Trainers vangen de kinderen bij de ingang van het sportpark en begeleiden de  kinderen na afloop van de training terug naar de ingang van het sportpark.
- Uiteraard houden volwassenen (trainers en andere betrokkenen vanuit de organisatie) minimaal 1,5 meter afstand.

Verder vragen wij de ouders van spelers en trainers het volgende conform het protocol van NOC*NSF:
- Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft en/of is besmet met Covid-19.
- Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
- Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de club.
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna weer naar huis. Wij vragen trainers juist wat eerder te komen dan gebruikelijk zodat ze in alle rust de spullen uit het ballenhok kunnen verzamelen.
- Neem een eigen bidon mee om uit te drinken tijdens de trainingen.
- Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF.

Wij vragen eenieder zich aan de voorzorgsmaatregelen en protocollen te houden. Aan ouders/verzorgers vragen wij expliciet om alleen op de vermelde tijden naar het sportpark te komen. Buiten deze georganiseerde trainingen blijft het sportpark volledig gesloten. Wij rekenen op ieders medewerking zodat onze jeugd weer plezier kan beleven aan het spelletje voetbal!

Uiteraard blijven wij nauw de richtlijnen van de overheid volgen en zullen wij waar nodig nadere maatregelen treffen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn vernemen wij die graag. Je kunt een e-mail sturen naar jeugdcommissie@sss18.nl of spreek iemand van het bestuur of de jeugdcommissie aan.

Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie v.v Holthees-Smakt - SSS'18

Hopelijk blijft iedereen gezond. Help elkaar, daar waar mogelijk.

Noud Cremers

Voorzitter