Schrijven van een voorzitter tijdens de coronacrisis (update 1 Aug 2020)

Beste sportvrienden,

Seizoen 2020-2021 staat op het punt van beginnen en we zien daar uiteraard naar uit!

Een nieuw seizoen met een nieuwe trainer, zowel bij heren 1, als bij dames 1.

Ook gaan we weer van start met 3 herenteams, 1 dames team en uiteraard ook weer met een team van onze “0udgedienden”, de veteranen.

Het seizoen start echter wel nog met diverse maatregelen om de risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierbij willen we eenieder informeren over de maatregelen die we als v.v. Holthees-Smakt nemen en daarom ook voor iedereen gelden. We vragen daarom ook ieders medewerking om de start van het seizoen bij v.v. Holthees-Smakt daardoor mogelijk te maken! 

Algemeen:
De algemeen geldende maatregelen zijn ook op sportpark “De Halt” van toepassing.

De belangrijkste:
• Ben je niet aan het sporten, houd dan overal 1,5m afstand.
• Voel je je ziek, heb je koorts of andere klachten, blijf thuis.
• Vermijd drukke plekken, ga niet in deuropeningen of toegangswegen staan.
• Was regelmatig je handen.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

Op het veld:
• Tijdens het sporten kan de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.  
• Neem een eigen bidon mee en gebruik die alleen zelf.
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen.
• Schud geen handen.

In het kleedlokaal:
• Ook in het kleedlokaal geldt 1,5 meter afstand. Als het te druk is om met het hele team tegelijk om te kleden of te douchen, wacht dan buiten even met omkleden en geef elkaar de ruimte. 
• Laat wedstrijdbesprekingen zoveel mogelijk op het veld plaatsvinden. 
• Laat de kleedruimte na gebruik als team schoon achter.
• In ieder kleedlokaal staat handzeep, was hiermee regelmatig je handen.

In de kantine:
Wanneer de kantine wordt geopend, daarover komt voor 16 augustus duidelijkheid.

Ook hiervoor  gelden een aantal maatregelen: 
• Het maximaal aantal bezoekers wat zich tegelijkertijd in de kantine mag bevinden is 25.
• Volg de looproutes in de kantine.
• Ga niet aan de bar zitten, geef mensen de ruimte om te bestellen.
• Maak als het weer het toelaat, zoveel mogelijk gebruik van het terras en overkapping.
• Betaal zoveel mogelijk met pin of met de drankkaart.
• Ontsmet bij binnenkomst je handen.
• Houd 1,5m afstand.

Voor toeschouwers:
• Toeschouwers zijn welkom op het sportpark.
• Neem de algemeen geldende maatregelen in acht. 
• Zorg voor een goede verspreiding bij het bekijken van een activiteit.
• Houd 1,5 meter afstand! 


We mogen weer van start te gaan, maar vragen nadrukkelijk ieders medewerking om zich aan deze maatregelen te houden. Alleen samen maken we het mogelijk om weer lekker het veld op te kunnen! 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunnen die gesteld worden aan de bestuursleden.

Veel plezier en hartelijk dank voor jullie medewerking!