Corona maatregelen (update 17 nov 2020)

Het bestuuur heeft besloten er geen activiteiten op het sportpark mogen plaats vinden.
Het bestuur geeft  hiermee de coronamaatregelen van het kabinet navolging.