Voetbalvereniging tijdens de Corona-crisis.

Zoals jullie weten wordt er momenteel niet gevoetbald (en getraind) maar dit wil niet zeggen dat er niets gebeurd bij de voetbalvereniging.

Het bestuur en vele vrijwilligers zijn volop bezig om de club draaiende te houden.

Het bestuur vergadert iedere maand online waarin o.a de stand van zaken omtrent de door de overheid opgelegde maatregelen besproken wordt. Op deze manier hopen we zodra het kan weer te kunnen beginnen, dit wordt regelmatig gecommuniceerd via de website.

Noud Cremers is gestopt als voorzitter, Jelle van Tilburg heeft deze taak nu op zich genomen.

Alle commissies zijn ook druk bezig om daar waar het kan hun taken uit te voeren.

De Groenploeg.

Wekelijks komen zij (met inacht name van de maatregels) bijeen om ons sportpark en de velden in optimale staat te houden. Verder pakken zij daar waar het nodig is onderhoud werkzaamheden op (zoals het verven van de banken die voor evenementen worden gebruikt).

Sponsor/PR commissie.

De afgelopen maanden zijn er diverse nieuwe sponsoren binnengehaald. Als er nieuwe informatie vanuit de overheid binnen komt wordt dit op de site geplaatst.

Kantinebeheer.

De afgelopen maanden zijn er diverse aanpassingen geweest aan de waterleidingen om op deze manier nog beter te zorgen dat er geen legionella uitbraak zal zijn. Hiervoor worden (zeker omdat er nu weinig gebruik wordt gemaakt van de acoommodatie) wekelijks alle tappunten gespoeld. Inmiddels is er ook een AED aangeschaft (welke hopelijk nooit gebruikt hoeft te worden) die in de frituurkantine ligt waar deze voor iedereen toegankelijk is.

Technische Commissie.

Aan het eind van het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met de trainers en zijn de contracten van beide trainers met een jaar verlengt.

Nieuwjaarsreceptie.

Deze heeft helaas niet plaats kunnen vinden maar de twee jubilarissen (Joop v/d Laar en Peter van den Heuvel) zijn door het bestuur bezocht en beide hebben een bierpakket ontvangen.

Zoals jullie hebben gelezen ligt het voetbal wel stil maar wordt er achter de schermen nog steeds druk gewerkt om zodra het weer kan/mag er weer helemaal klaar voor te zijn.

 

Het 

Bestuur