Lidmaatschap

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid dan kan dat door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier.
Dit formulier is hier te downloaden: aanmeldingsformulier.

Leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat:
Email: secretariaat.vvhs@gmail.com

Afmelden
Afmeldingen dienen voor 1 juli van elk jaar te worden doorgegeven aan secretariaat.
Indien men zich niet voor 1 juli afmeldt, wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd.

Contributies
Ieder lid moet contributie betalen. Het verschuldigde bedrag wordt bij voorkeur door middel van automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt op rekeningnummer NL 77 RABO 0131 1901 99, ten name van V.V. Holthees-Smakt. Om toestemming te verlenen het verschuldigde bedrag te mogen innen, dient men een machtiging in te vullen. Dit formulier is als bijlage toegevoegd aan het aanmeldingsformulier.

De contributies voor het seizoen 2020/2021 zijn als volgt:

Senioren en veteranen
Heren - € 125,00
Dames - € 125,00

Junioren, pupillen en mini-pupillen
Onder 19 (JO19) - € 115,00
Onder 17 (JO17) - € 109,00
Onder 15 (JO15) - € 98,50
Onder 14 (JO14) - € 98,50
Onder 13 (JO13) - € 92,00
Onder 12 (JO12) - € 92,00
Onder 11 (JO11) - € 92,00
Onder 10 (JO10) - € 92,00
Onder 9 (JO9) - € 92,00
Onder 8 (JO8) - € 92,00
Onder 7 (JO7) - € 92,00

Overige leden
Steunende leden - € 50,00
Steunende leden met KNVB-lidmaatschap - € 80,00
Leden met KNVB-lidmaatschap vanwege vrijwilligerstaken - € 0,00
Reserveleden - € 30,00
Leden van verdienste - € 30,00
Ereleden - € 0,00

De contributies zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2019. Voor meer informatie over de lidmaatschappen wordt verwezen naar artikel 2 en 3 van het huishoudelijk reglement.